Inspiring building a green future

Greentogether BV neemt een voortrekkersrol in ecologisch bouwen. We kunnen daarbij bogen op onze grote kennis van ontwerpen en bouwen met ecologische en bio-based materialen. We zien in het gebruik daarvan grote kansen. De groei van deze materialen vraagt CO2 en de toepassing in de bouw zorgt voor CO2-opslag. Greentogether voorziet in innovatieve (investerings)projecten met een kleine voetafdruk, zowel voor particulieren, overheden als bedrijven. Wij bouwen aan een betere, groene wereld.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Wanneer meer mensen kunnen kiezen voor een woning van hout en houtachtige materialen, helpt dat het milieu in drievoud:

  • Het hout slaat CO2 op.
  • Minder producten nodig die CO2 als afval hebben (denk aan beton en plastic).
  • Nieuwe bomen, die groeien op de plek van de oude nemen CO2 op (duurzame bosbouw)

Daarbij komt dat onze ecologische projecten zorgen voor een gezond leefklimaat en helpen het stikstofprobleem te beperken. Dat doen we door ook ecologische elementen te leveren aan de grootschalige woning- en utiliteitsmarkt. Wij maken zo ecologisch bouwen voor iedere bouwonderneming mogelijk.

Ons streven is dat goed voorbeeld, goed doet volgen. Ontwikkeling van ecologische bouwprojecten moet wat ons betreft de norm worden in Nederland. Het gaat om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie.

Green future is now!