Sociale sector

Woningbouw

We kregen veel vragen van woningcorporaties naar een levensloopbestendige woning, die maximaal circulair is gebouwd. Met een laag energieverbruik, om de woonlasten voor huurders op een laagdrempelig niveau te houden. Greentogether BV ging daarop met enkele zorgvuldig geselecteerde architecten aan de slag om woningen te ontwerpen die de vraag naar circulaire woningen beantwoordt. En daarbij gaan wij met biobased bouwen nog een stapje verder. Tegelijk bieden de woningen een oplossing voor langer zelfstandig wonen. We kunnen bij de ecologische bouwprojecten de totale projectontwikkeling voor onze rekening nemen.

Gezond wonen voor iedereen bereikbaar

Vanuit ons motto ‘Gezond Wonen voor iedereen bereikbaar!’ hebben we een aantal biobased woningen ontwikkeld, met speciale aandacht voor betaalbaarheid en remontabel bouwen. Dit circulair denken resulteert in één bouwsysteem, waarmee we verschillende woningtypen kunnen realiseren.

Optimaal circulair

Basis zijn biobased grondstoffen, zoals hout en houtachtige materialen. Deze hebben hun oorsprong in de natuur. Met deze grondstoffen stellen we circulaire casco’s samen, waarmee de verschillende type woningen zijn te realiseren. Van starterswoningen, levensloopbestendige woningen tot gezinswoningen en appartementen. Door de prefabricage kan de woning in zeer korte tijd worden gebouwd. Dit resulteert in minder overlast voor de omgeving, minder afval en reductie van de bouwkosten. Door het remontabele karakter kunnen woningen eenvoudig worden aangepast, maar ook worden gedemonteerd en verplaatst naar een andere locatie. De circulaire casco’s en zelfs de hele woningen zijn opnieuw te gebruiken. Ook zijn deze zonder milieubelasting te vermalen tot groeistoffen, waarop weer nieuwe planten en bomen kunnen groeien. Optimaal circulair dus!

Groeifonds circulair bouwen

Daarbij zijn we een groeifonds circulair aan het ontwikkelen hebben we een groeifonds ontwikkeld waarin partijen eigenaar worden van bouwelementen en bouwstoffen, die daardoor in de keten blijven. We rekenen letterlijk en figuurlijk af met het oude denken. Het is een bouwwijze die rendeert voor iedereen!

Klik hier voor onze visie op circulair bouwen
Klik hier voor een infographic over de 5 schalen van circulariteit.

ENERGIENEUTRAAL

Greentogether kan woningcorporaties met deze aanpak ondersteunen in de enorme opgave die zij hebben. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 190 landen hun handtekening onder een overeenkomst om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarbij verplichtte Aedes zich via het Energieakkoord om de corporatiewoningen in 2030 naar gemiddeld een B-label te brengen. Woningcorporaties zien zich gesteld voor een opgave om de komende vijftien jaar zo’n 200.000 woningen per jaar te renoveren naar een energieneutraal niveau. Energieneutraal wordt de norm.

Recreatiewoning