Be part of the solution!

Be part of the solution! Met ecologisch bouwen zetten bouwbedrijven een streep door vervuiling. Greentogether biedt een oplossing: met circulaire casco’s van Renewbuilding realiseert u snel, betaalbaar en flexibel de bouwprojecten van de toekomst.

logo-pollution-solution.jpg

‘Renewbuildings ontwikkelt en produceert onder eigen label circulaire casco’s’, zegt Wim-Heerke Spronk, algemeen directeur van Renewbuilding. ‘Binnen Greentogether maken we met ons groeifonds circulair bouwen voor elke bouwondernemer, woningcorporatie of projectontwikkelaar mogelijk.’

‘Wij leveren circulaire casco’s aan iedere bouwondernemer, evenals de grootschalige woning- en utiliteitsmarkt en de renovatiemarkt.’ Binnen Greentogether werken partijen samen, juist om woningcorporaties en projectontwikkelaars complete oplossingen te bieden. Architecten of aannemers kunnen de biobased casco’s gebruiken om hun woningen of bedrijfsruimten naar wens samen te stellen of te renoveren. Het zijn modules die je naast elkaar kunt plaatsen in vrijwel elke gewenste opzet. Omdat de circulaire casco’s snel zijn in te zetten, is een woning in korte tijd te realiseren én betaalbaar. De materialen zijn puur natuur, zodat deze herbruikbaar zijn en bij het vergaan geen milieubelasting veroorzaken.’

Prefab bouwen

‘Door prefab en circulair te bouwen, bouwen we dubbel zo schoon. Dit is koren op de anti-stikstofmolen. De bouwplaats is schoner en voor houtbouw is minder grondverzet nodig, omdat het een lichtere bouwmethode. Houtbouw zorgt ook voor opslag van CO2  en er zijn minder producten nodig die CO2 als afval hebben (denk aan beton, plastic). Door minder plastics is weer minder ammoniak nodig en zo is de cirkel rond.’

Groeifonds circulair bouwen

‘We gaan in dit circulair bouwen nog een stap verder met een uniek systeem dat we aan het ontwikkelen zijn’, vertelt Spronk. ‘Voor onze biobased casco’s, ofwel Green Structures, hebben we vijf schalen van circulariteit uitgewerkt: 1) groeistoffen, 2) grondstoffen, 3) elementen, 4) modules en 5) gebouwen. Basisprincipe is dat partijen via een groeifonds circulair bouwen eigenaar worden van bouwelementen en bouwstoffen. Doordat in het groeifonds de toekomstige waarde van de elementen en bouwstoffen is belegd, betekent dit voor vandaag een vermindering van de bouwkosten. Aan het eind van de levenscyclus zijn de Green Structures weer terug te brengen tot grondstoffen.’

Kringlopen sluiten

‘Met ons circulaire model zorgen we dat grondstoffen in de keten blijven.’ Wim-Heerke Spronk, algemeen directeur Greentogether, legt uit: ‘Ooit bepaalde een kleine groep mensen dat goud de drager zou worden van waarde. Jammer genoeg is dit nooit gedaan voor ons afval. Hierdoor eindigen bijna alle producten die wij kopen als afval in de zee, op de vuilstort of in de verbrandingsoven. We gooien letterlijk onze grondstoffen weg. De tijd van waardevol afval is wat ons betreft aangebroken. Dat maken wij concreet in een groeifonds. Een circulaire economie is namelijk fundamenteel anders dan een lineaire economie.’

Twee keer winst

‘We gooien grondstoffen na gebruik niet meer weg, maar sluiten kringlopen van al deze grondstoffen’, zegt Spronk. ‘Via ons groeifonds worden partijen eigenaar van bouwelementen en bouwstoffen. Dit slaat twee vliegen in één klap: financieel voordeel omdat het groeifonds de waarde garandeert en milieuwinst omdat het toekomstig hergebruik van de elementen garandeert.’

5 Schalen van circulariteit

Via ons circulariteitsmodel is een palet aan woningtypen te realiseren. Van starterswoningen, levensloopbestendige woningen tot gezinswoningen en appartementen. Door de prefabricage kan de woning in zeer korte tijd worden gebouwd. Dit resulteert in minder overlast voor de omgeving, minder afval en reductie van de bouwkosten. Door het remontabele karakter kunnen woningen eenvoudig worden aangepast, maar ook worden gedemonteerd en verplaatst naar een andere locatie. Deze hoogste vorm van circulariteit vertegenwoordigt de grootste hergebruikwaarde.

Iedereen gezond wonen en werken

Wat betreft Greentogether is het voor de gezondheid van mens en dier nodig ‘pollution’ te stoppen. Maar wel zodanig dat de bouw ook gezond vooruit kan. Daarom is ons motto ‘be part of the solution’. Met de circulaire casco’s van Renewbuilding bieden we een concrete oplossing voor de bouw. Samen kunnen we zorgen dat iedereen gezond kan wonen en werken.

Meer informatie

Meer informatie over ons circulaire bouwsysteem vindt u hier.
Lees hier onze visie op circulair bouwen.

Terug naar laatste nieuws